HONUNGSRINGEN

Honungsringen är en ideell förening vars verksamhet är att kontrollera honung och vax på den svenska marknaden. Detta görs med ideellt arbete och med hjälp av medel från Jordbruksverket som en del av det s.k. Nationella programmet, Biodlingssektorn.

Du som vill sälja din egenproducerad honung

Vill du veta mera om honungs kvalitè

Finns det honungsfusk?

Vad är honung?

Beteckningarna blomhonung, bladhonung, honung i vaxkakor, honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung, slungad honung och pressad honung får åtföljas av uppgifter om  produktens ursprung från blommor eller växter, under förutsättning att den uteslutande eller huvudsakligen kommer från den angivna källan
och har källans organoleptiska, fysikalisk-kemiska och mikroskopiska egenskaper,
 produktens regionala, territoriella eller topografiska ursprung, under förutsättning att den uteslutande kommer från den angivna källan, och specifika kvalitetskriterier. 

Honungsringen i media

Fabian berättar om honunungs fusk

Den söta, gyllengula och billiga produkten du kommer hem med kan vara utspädd eller förvanskad.

”Förfalskad honung vanlig på hyllorna”

Mot floden av orimligt billiga gyllengula produkter av oklart ursprung i affärerna står sig seriösa honungs­producenter slätt. Det skriver Fabian Lindhé och Anna Lenninger, Honungs­ringen.

HONUGSRINGEN

Kolla in vår youtube kanal

Läs mera om årets vaxanalyser

Vill du se hur en honungsanalys ser ut?

Ladda ner NMR-tester här