Misstänker du honungsfusk?
 gör så här

Tips som inte räknas som livsmedelsfusk

  • Matförgiftning
  • Ohygienisk hantering
  • Smutsiga lokaler
Har du denna typ av tips ska du vända dig direkt till livsmedelskontrollen hos kommunen.
Många kommuner har en separat tipsfunktion för att anmäla misstänkt matförgiftning.

Har du kommit i kontakt med något som du misstänker är livsmedelsfusk får du gärna göra en anmälan till  Livsmedelsverket.
Tips är värdefulla för oss i vårt arbete med att upptäcka och motverka livsmedelsfusk.