Vad menar vi med honungskvalite 

Honungskvalitet.

Honungskvalitet. Honung är det enda helt naturliga sötningsmedlet som finns på marknaden. För att det ska få kallas honung får producenten inte tillsätta eller ta bort någonting från den naturliga honungen. Den äkta honungens kvalitet styrs i första hand av binas arbete och väder samt nektartillgång under sommarhalvåret. Kvaliteten på honungen påverkas även av producentens utvinnings och lagringsprocess. Tex sjunker honungens kvalitet i långväga transporter i oisolerade containrar. Smaken på den äkta honungen är mer en fråga om personligt tycke än ett rent kvalitetsmått, vissa föredrar smakrik ljunghonung medans andra föredrar en raps eller skogshonung. Detta gäller inte den väldigt ofta förfalskade importerade produkten. Äkta honung har en sammansatt smakprofil och ofta en lite brännande eftersmak och variationen är en kvalitetsindikation. Den importerade fuskprodukten smakar sött och honungsaroms smaken är inte på samma sätt inkorporerad med sötman samt har en omöjlig homogenitet vad avser smak, polleninnehåll och utseende.

Ett unikt fingeravtryck av svensk natur.

Bilden på vår framsida illustrerar på ett bra sätt honungens naturliga variation vad avser färg konsistens och smak, Skulle man ta en bild på motsvarande importerade burkar med falsk honung skulle det vara nästintill omärkliga skillnader i färg och smak på alla de importerade burkarna, vilket i sig är en omöjlighet. Om en biodlare skördar två kupor som står bredvid varandra samtidigt så kan honungen från de båda bikuporna skilja sig väsentligt åt, både vad gäller färg, polleninnehåll och smak. Äkta honung är ett unikt fingeravtryck av just den geografiska platsen och det årets väder, den kan inte förmeras eller kopieras. Nästkommande års skördar från samma bigård kommer att smaka annorlunda. Om vi gör liknelsen med vin så skulle den äkta svenska honungen vara som ett naturvin eller en ekologisk pinot noir, full av mikrobiologiskt liv och smaken bestämmas av terroiren (platsen) och det årets väder. Inget tillsätts eller tas bort för att möte en bredare kundgrupps önskemål. Den importerade fuskhonungen skulle med samma liknelse då vara som en mäsk där man blandar vatten, socker och turbojäst som man avdödat efter uppnådd alkoholhalt. Efter avdödningen smaksatts det med socker och rödvinsarom. Detta vin är helt stendött ur ett mikrobiologiskt perspektiv och den egentliga enda likheten är att du kommer att bli berusad om du är tillräckligt desperat för att dricka det.

Är ekologisk honung ett kvalitetsbegrepp ?

Nej, bina bryr sig inte om att de står på ekologisk mark utan flyger till de blommor som ger mest nektar för tillfället. Det är precis samma honung i en burk svensk ekologisk honung som i en burk med svensk konventionell honung. Den importerade ” ekologiska” falska honungen är såklart alla gånger sämre än svensk konventionell äkta honung. De analyser vi tagit visar dessutom på att den importerade falska ekologiska honungen har oerhört låg kvalitet, många gånger så låg att den inte ens får kallas för honung enligt honungsdirektivet.

Äkta honung är kvalitet

Egentligen är det så lätt som att säga att all äkta honung som följer honungdirektivet och har följt branschregler vid utvinning och att biodlingen har hög kvalitet, dvs att det finns fantastisk honung från alla länder. Problemet är att nästan all honung som snurrar på exportmarknaden är förfalskad eller utspädd och ursprunget många gånger kan ifrågasättas. Kvalitativa mått på honung. HMF eller hydroxymetylfurfural mäter hur påverkad honungen är av värme, om honung står i rumstemperatur stiger HMF värdet med ca 8 mg per år så detta ger även en indikation på hur gammal honungen är. Idag är maxgränsen för en honungs HMF värde i EU 40mg/kilo med ett undantag på honung från tropiskt klimat som får ha 80 mg/kg. Nyslungad svensk honung har i regel 0 i HMF värde.

Avvikande smak.

En honung kan klassa in som godkänd honung enligt honungsdirektivet men ändå inte få säljas som honung. Om en producent exempelvis blandar 20 % bränd honung med 80% nyslungad så kommer HMF värdet inte totalt att bli så högt men smaken av bränt kommer ändå att dominera och då är det inte längre honung. Exempel  Ha främmande smak eller lukt.  ha börjat jäsa eller har jäst.  har överhettats. Vattenhalt. Vattenhalten ska ligga under 20 % . Ljunghonung får ha 23% vattenhalt. Diastas Diastasaktivitet (Schade-skala)  som huvudregel - lägst 8 honung  honung med låg naturlig enzymhalt (t.ex. lägst 3 honung från citrus) och en HMF-halt av högst 15 mg/kg